Hem

Man samlar inte på sig, man eliminerar. Det handlar inte om daglig ökning utan om daglig minskning. Den bästa utvecklingen handlar alltid om förenkling.

 

 

Bruce Lee